Δωμάτια

October 25, 2023
Χορογραφία: Αγνή Παπαδέλη – Ρωσσέτου
Φεστιβάλ  Αθηνών 2018
28 και 29 Ιουνίου 2018, Πειραιώς 260

φωτογραφίες: Εύη Φυλακτού

Μουσική για Χορό