Αόρατες Πόλεις

October 29, 2023
Μία ηχητική εγκατάσταση βασισμένη στις Αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο
Δραματουργική επεξεργασία/ Σύλληψη: Μάγδα Κόρπη
Μουσική σύνθεση/ηχητικός σχεδιασμός: Σοφία Καμαγιάννη
25 Αυγούστου 2023, Κήπος  Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Ηράκλειο Κρήτης

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Καρπούζης, Παναγιώτης Τσεβρένης

Μουσικό Θέατρο – Μικτά Μέσα